caption : Salah Satu Tiang Penerangan Jalan Yang Telah Selesai dikerjakan Karangtaruna 35 Serbijaya