Caption : Marinus Mandacan – Ever Dowansiba kompak sambangi Partai Demokrat